Strömmen 

Strömmen

Skog,  kräftor & böcker


Fastigheten Strömmen med sina 4 frälsehemman och 7 torp ligger idag i Länghems socken, Tranemo kommun och Kinds h rad. Bygden kallas Sjuhäradsbygden och omfattar Gäsene, Ås, Vedens, Bollebygds, Marks, Kinds och Redvägs härader samt städerna Borås och Ulricehamn.

Delar av dagens Strömmen låg tidigare i Hillareds socken men genom en fastighetsreglering 1998 kom den att tillhöra Länghem. Namnet kommer från den enda kvarvarande bebodda gården, som ligger vid strömmande vatten, en liten fors i Ätran.

Strömmen, boken om strömmen, Torpa, frälsehemman

Strömmen
- Ett gammalt frälsehemman under Torpa

...är titeln på en bok där historisk utveckling av levnadsvillkor och levnadsförhållanden belyses liksom utnyttjandet av landskapet för överlevnaden. 


Karatofta 50 år senare

En uppföljning om Karatofta - Svenstorp - Bolshus - Höjebacke.


Strömmen