Strömmen 

Strömmen

Skog & kräftor


Fastigheten Strömmen med sina 4 frälsehemman och 7 torp ligger idag i Länghems socken, Tranemo kommun och Kinds h rad. Bygden kallas Sjuhäradsbygden och omfattar Gäsene, Ås, Vedens, Bollebygds, Marks, Kinds och Redvägs härader samt städerna Borås och Ulricehamn.

Delar av dagens Strömmen låg tidigare i Hillareds socken men genom en fastighetsreglering 1998 kom den att tillhöra Länghem. Namnet kommer från den enda kvarvarande bebodda gården, som ligger vid strömmande vatten, en liten fors i Ätran.

Strömmen 

– ett gammalt frälsehemman under Torpa

...är titeln på en bok där historisk utveckling av levnadsvillkor och levnadsförhållanden belyses liksom utnyttjandet av landskapet för överlevnaden. Frälsehemman är arrendegårdar ägda av adeln och med skattskyldighet till adeln, i detta fall det stora godset Torpa. På dagens fastighet Strömmen, som omfattar ca 350 ha, har legat fyra frälsehemman och sju torp. Av dessa finns idag endast ett frälsehemman kvar nämligen Strömmen. Alla övriga är rivna och borta. Som mest bodde omkring 55 personer på fastighetens gårdar och torp vid mitten av 1800-talet. Idag är ingen skriven och permanent boende längre på Strömmens areal! Vi kan fortfarande avläsa i landskapet spåren efter denna agrarkultur som började försvinna kring 1900 och den siste arrendatorn lämnade 1931. Fastigheten sätts in ett 500-årigt perspektiv av samhälls- och jordbruksutveckling.
av Elisabeth och Roland Lyhagen.

Boken fick Skogshistoriska Sällskapets pris Örtug 2016
150 SEK + 79 SEK i frakt.