Innehållsförteckning Släkt & Bygd 2017-2024

Släkt & Bygd nr 1 - 2024
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Berömda och framgångsrika personer från bygden.Sid 1.

 • Roland Lyhagen: Per Lennart Håkansson – Arkitekten från Felestad.

 • Roland Lyhagen: Åbjörn Andersson – Smeden från Värmö skapade ett storföretag.

 • Roland Lyhagen: AB Åbjörn Anderssons stortraktor Svedala Elefant.

 • Roland Lyhagen: Eric Holmqvist – riksdagsman 1953-1982, minister 1961-1976.


Släkt & Bygd nr 2 - 2023
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Ingrid Dessau – berömd textilkonstnär från Svalöv.

 • Roland Lyhagen: Gårdshistoria om Lönnstorps gård.

 • Roland Lyhagen: Bensinmackar i Svalöv.

 

Släkt & Bygd nr 1 - 2023
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Hällstorps gård 1820 till 1930.

 • Roland Lyhagen: Skiftena förändrade landsbygden.

 • Roland Lyhagen: Jordbruket i Hällstorps by vid skiftet 1765.

 • Roland Lyhagen: Den stora branden på Svalöfsgården 1899.

 • Roland Lyhagen/ Mats Harder: …men tiden går. Jämförelse bildmotiv 1971 och 2011.


Släkt & Bygd nr 2 - 2022
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Vilken märklig fastighetsbildning! Vallenborgs historia.

 • Roland Lyhagen/ Mats Harder: …men tiden går. Jämförelse bildmotiv 1971 och 2011.

 • Roland Lyhagen: Kor, grisar och höns i Svalövs socken 1914.Släkt & Bygd nr 1 – 2022
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Åter persontrafik på järnvägen i Svalöv. Välkommen till invigningen 2002.

 • Roland Lyhagen: Åter persontrafik på järnvägen i Svalöv.

 • Roland Lyhagen: Tillägg till historien om Brinkagården.

 • Roland Lyhagen: Bolshus ännu äldre eller…

 • Roland Lyhagen/ Mats Harder: …men tiden går. Jämförelse bildmotiv 1971 och 2011.

 • Roland Lyhagen: Året är 1899 eller…

 

Släkt & Bygd nr 2 – 2021
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Något om Brinkagårdens historia.

 • Roland Lyhagen/ Mats Harder: …men tiden går. Jämförelse bildmotiv 1971 och 2011.Släkt & Bygd nr 1 – 2021
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Svalöfs fröpreparator, vad är det?

 • Roland Lyhagen: Något om gården Heleneborgs historia.

 • Roland Lyhagen: Några bilder från Bolshus och Höje backe.

 • Roland Lyhagen: Året var 1929.

 • Roland Lyhagen: Deltog utsädesföretagen i Svalöv i Baltiska utställningen i Malmö 1914?

 

Släkt & Bygd nr 2 - 2020
Läs som PDF                                                                                               

 • Roland Lyhagen: Karatofta-Svenstorp-Bolshus-Höjebacke.
  En kultur- och
  agrarhistorisk beskrivning.

 • Roland Lyhagen: Karatofta by är borta men historien finns kvar.

 • Roland Lyhagen: Svenstorps gård inte så gammal.

 • Roland Lyhagen: Kulturhistorisk Beskrifning öfwer Frälsehemmanet Bolshus.

 • Roland Lyhagen: Prästafäladen med Höjebacke.

 • Roland Lyhagen: Mantal, tunnland och hektar vid fastighetsförsäljning.

 

Släkt & Bygd nr 1 – 2020
Läs som PDF

 • Roland Lyhagen: Dansk dominans på skånska plattgårdar och storjordbruk.

 • Roland Lyhagen: Några husaröden i min släkt.

 • Klas Tykesson: Fyrkappan i Torrlösa. Lite om fattighus och skolhus i Torrlösa.